Algemene Geschiedenis van België

De geschiedenis van België kan worden onderverdeeld in verschillende perioden:

 1. Prehistorie
 2. De Romeinse tijd
 3. Het Frankische tijdperk
 4. De Middeleeuwen
 5. Bourgondische tijd
 6. Habsburgse en Spaanse tijd
 7. Oostenrijkse tijd
 8. Verenigde Nederlandse Staten
 9. Franse tijd
 10. Nederlandse tijd
 11. Onafhankelijkheid
 12. Koloniaal verleden
 13. Eerste Wereldoorlog
 14. Interbellum
 15. Tweede Wereldoorlog
 16. Na-oorlogse periode tot 1970
 17. 1970 tot 2000
 18. De 21ste eeuw

Vanzelfsprekend is dit een overzicht in grote lijnen. Klik op de linken en je krijgt een verdere indeling te zien. In de verschillende tijdvakken hebben we een selectie gemaakt van onderwerpen waarvan we denken dat ze belangrijk waren voor ons land of waarvan we denken dat het vele mensen zal boeien. We proberen om zo volledig mogelijk te zijn maar dit is een streefdoel: zeker in het begin van de opbouw van deze site, zal dat geenszins zo zijn.

Waar we wel zo veel als mogelijk naar streven is waarheidsgetrouwe informatie. Informatie zal minstens 2 keer teruggevonden moeten worden alvorens we het publiceren. Een enkele keer durven we die regel eens te vergeten maar dan is de bron volgens ons boven enige twijfel verheven.

ons land - focus


Welkom in België!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
kaart belgie