Inleiding en bronvermelding

In dit onderdeel van onze site proberen we ons land België in al zijn facetten voor te stellen. Vermits dit vooral een geschiedenis website is, ligt de nadruk op de historie van ons landje maar we staan ook stil bij andere vermeldenswaardige plaatsen.

In grote lijnen is de indeling:

Alvorens deze website tot stand kwam, hebben we maanden gegrasduind in meerdere boeken en publicaties die over België verschenen zijn. Als uitgangspunt voor de geschiedenis van België hebben we de reeks "'s Lands Glorie" genomen. Deze reeks is opgebouwd rond de prenten van Jean-Léon Huens.

Hoewel de naam Huens de meeste mensen meestal weinig zegt, herkennen de meeste Belgen die opgroeiden in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw meteen de illustraties die Jean-Léon Huens in die periode maakte voor de reeks.

De zes boekdelen met hun herkenbare groene kaften vormen zonder twijfel de meest omvangrijke illustratie van de Belgische geschiedenis ooit. Ze verschenen tussen 1949 en 1961 bij uitgeverij Historia, die in 1946 door Jean-Léon en Etienne Huens werd opgericht.

In elk album konden 80 tot 100 prentjes worden gekleefd, die de spaarders hadden ingeruild voor Historiapunten. De bijna 550 prenten werden begeleid door een korte tekst van de hand van Jean Schoonjans, professor aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel. Ze tonen de hoogtepunten en de belangrijkste figuren uit de Belgische geschiedenis.

Vermits deze reeks stamt uit het midden van de vorige eeuw, konden we niet anders dan de stellingen toetsen aan de huidige bevindingen van moderne geschiedkundigen, heemkundige kringen en enthousiaste amateurs zoals wijzelf. We willen immers met deze website aantonen dat geschiedenis een levende wetenschap is.

Als voornaamste bronnen voor deze "moderne geschiedschrijving" hebben we gebruik gemaakt van de volgende boeken, publicaties en websites:

We hebben vooral geprobeerd om de teksten te toetsen aan hun correctheid. We zijn er van uit gegaan dat als bepaalde stellingen op meerdere plaatsen konden teruggevonden worden, ze waarschijnlijk correct zijn. Als er toch fouten in de teksten geslopen zijn, vragen we met aandrang dat jullie contact met ons opnemen zodat we de fout kunnen rechtzetten.

In de laatste rubriek (bezienswaardigheden met historisch belang en de andere bezienswaardigheden) hebben we gebruik gemaakt van volgende boeken, publicaties en websites:

Net zoals geschiedenis leeft, is het ook de bedoeling dat deze website leeft. We besteden een groot deel van onze vrije tijd aan het bezoeken en exploreren van de ontelbare historische locaties van ons land. De website zal dan ook regelmatig aangepast worden met onze eigen waarnemingen en foto's.

Bent u van oordeel dat er iets ontbreekt? Hebt u zelf foto's van bepaalde locaties en wil u die ons laten gebruiken op onze website? Laat het ons dan weten, we staan meer dan open voor aanpassingen aan de website.

Rest ons enkel nog te zeggen: "Veel plezier met de ontdekkingstocht door ons mooie, interessante en bij wijlen bizarre landje!"

ons land - focus


Welkom in België!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
kaart belgie