ons land - focus

 

De Frankische Periode - De Merovingers
Hoe leefden de eerste Franken?
De Bekering van Vlaanderen (500-751)
De Frankische Periode - De Karolingers
De Karolingen in de Nederlanden
De Bekering van Vlaanderen (751-987)
Karel De Grote
De schok van nieuwe invasies
"Van de Noormannen, verlos ons Heer"
Boudewijn met de Ijzeren Arm
schaakt Judith
Home
           
banner
Karel de Grote

Karel de Grote (742 - 814) - Een biografie

In de voorgaande hoofdstukken over de Karolingische periode, werd de persoon Karel de Grote meermaals vernoemd en aangehaald. We vinden echter dat deze figuur meer aandacht verdient dan zijn voorgangers en zijn nazaten.

Net zoals we in het vorige grote deel (de Gallo-Romeinse periode) de geschiedenis van het West-Romeinse rijk uit de doeken hebben gedaan, vinden we het ook noodzakelijk om deze legendarische figuur uitvoerig in de verf te zetten, ook als het gaat om verwezenlijkingen en daden die niet rechtstreeks over de geschiedenis van België handelen. Het is immers moeilijk om van iemand een duidelijk beeld te scheppen als grote delen van zijn leven onvermeld blijven.

Over een ding kunnen we echter duidelijk zijn: de wortels van Karel de Grote liggen wel degelijk in onze streken vermits hij deel uit maakt van het geslacht der Pepiniden, een familie die zijn wortels heeft in de grensstreek Oost-Brabant / Limburg.

Hieronder volgt een lijst van alle hoofdstukken over Karel de Grote. Laat u niet afschrikken door de lengte van de lijst, we hebben er voor gekozen om korte hoofdstukken te maken omdat dit makkelijker leest dan een ellenlange tekst op enkele pagina's. De items in oranje zijn aanklikbaar en gaan rechtstreeks naar het desbetreffende hoofdstuk.

DE PERSOON KAREL DE GROTE

KAREL DE GROTE EN HET BUITENLAND

DIPLOMATIE EN CONTACTEN

HET OOSTEN EN DE BOSPORUS

KEIZERSCHAP EN OPVOLGING

CHRONOLOGIE

GETUIGENISSEN