De vallei van de Bosbeek

In de Bosbeekvallei liggen verschillende beschermde natuurgebieden en is vooral gekend voor zijn vele watermolens.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

In de Bosbeekvallei liggen verschillende beschermde natuurgebieden en is vooral gekend voor zijn vele watermolens.

De Bosbeek of Oeterbeek is een beek in de Belgische provincie Limburg. Ze ontspringt in As ten zuiden van de mijnterrils van de mijn van het Genkse Waterschei, die ook op het grondgebied van As liggen, op de rand van het Kempens Plateau en stroomt over een lengte van 24 km via As, Opglabbeek en Neeroeteren naar Maaseik.

In de Bosbeekvallei liggen verschillende beschermde natuurgebieden waar veel verloren gewaande inheemse soorten stand houden. Het zijn moerassige en ondoordringbare bossen, die het gered hebben van de bos- en landbouw. De natuurgebieden liggen vooral aan de bovenloop: te As, Opglabbeek en Neeroeteren (Den Tösch).

Vanuit Opglabbeek stroomt de Bosbeek naar Op- en Neeroeteren, waar deze beek ook wel Oeterbeek heet. Deze beek volgde vanaf Neeroeteren oorspronkelijk de Witbeek in de richting van Ophoven. Het gedeelte naar Maaseik werd gegraven in de 13e eeuw om de moerassige gronden ten noorden van Neeroeteren droog te leggen en de stadsgrachten en watermolens van Maaseik van voldoende water te voorzien.

Beide beken worden onder de Zuid-Willemsvaart geleid. Via het gehucht Wurfeld en het centrum van Maaseik mondt de Bosbeek uit in de Maas bij Aldeneik. Door de grindwinning verdween de oorspronkelijke monding en kwam deze in een grindgat uit. Door herstructureringen na het stoppen van de grindwinning werd het gebied, Heerenlaak, een recreatiegebied waarin de monding van de Bosbeek heraangelegd werd.

Van de 16 molens die eens het water van de Bosbeek benutten zijn er nog 12 in goede staat. De lijst van alle nog aanwezige watermolens is als volgt: