Zelem - Hoeve Oude Pastorij (Donkelhoeve)

ons dorp - focus


Welkom in Zelem!

           
banner
Zelem - Geografisch
Zelem - Historisch
Zelem - Bezienswaardigheden
Home
Hoeve Oude Pastorij (Donkelhoeve)

De hoeve zoals ze er nu uitziet (Eigen foto 16-05-2010)

In de Steenbergstraat op een boogscheut van het Sint-Jansbergklooster bevindt zich de zogenaamde "Hoeve Oude Pastorij", beter bekend als de "Donkelhoeve" naar de BRT serie "Wij heren van Zichem". De hoeve Oude Pastorij was één van de vier pachthoeves van de kartuizers.

Beschrijving

U-vormige hoeve, uit de 19e eeuw, met de open zijde van het erf naar de straatkant gericht. Mooie ligging in een gaaf bewaard landschap.

Bakstenen gebouwen, witgekalkt, onder zadeldakken (Vlaamse pannen), afgewolfd (term die gebruikt wordt wanneer een uiteinde van de nok van een zadeldak is afgeschuind) aan de zijvleugels, gelegen rondom een rechthoekig erf, door een lange muur en enkele recente dienstgebouwen van de straat afgesloten. Woonhuis in het midden der centrale vleugel. Dubbelhuis op een verhoogde begane grond met gepikte plint. Klimopbegroeiing tegen de voorgevel. Rechthoekige vensters voorzien van houten lateien en beschilderde lekdrempels, en rechthoekige deur onder houten latei.

Het woonhuis is aan weerszij geflankeerd door licht vooruitspringende stallingen met aangepaste ordonnantie. Ruime dwarsschuren in de haakse vleugels, voorzien van een verankerde bakstenen korfboogpoort; getoogde vensters en rechthoekige deuren onder houten latei.

Wij, Heren van Zichem

In 1969, een paar maanden na de dood van Ernest Claes, zond de BRT de eerste aflevering uit van Wij, Heren van Zichem, een kroniek van het Hagelandse dorpsleven in de tweede helft van de jaren twintig. Het scenario van Maurits Balfoort was een vrije bewerking van verschillende romans en novellen van Claes, met als uitgangspunt zijn boerenroman Het leven van Herman Coene. Centraal in het verhaal staat een oude vete tussen de familie Coene, herenboeren van de Donkelhoeve, en de plaatselijke kasteelheren. In de drie reeksen zien we achtereenvolgens hoe de jonge Herman Coene opgroeit in de Zichemse dorpsgemeenschap, op het college van Herentals zit en gaat studeren aan de universiteit van Leuven. Rond de geschiedenis van boerenzoon Herman Coene borstelt de serie een breed panorama van intriges waarin zich tientallen personages bewegen: allemaal onvergetelijke volksfiguren uit nog andere verhalen van Claes, vertolkt door vooraanstaande acteurs. In de tweede reeks denkt Herman Coene eraan om voor priester te studeren, maar krijgt al gauw twijfels over zijn roeping als hij Elza ontmoet. In Zichem worden o.a. plannen gesmeed om een fanfare op te richten en eens pastoor Munte verneemt dat deze "De Sint-Jansvrienden" zal worden genoemd, is hij ook voor het plan gewonnen.

Fons Exelmans, vertolker "De Witte" in "Wij, Heren van Zichem"

Wij, Heren van Zichem was een fenomenaal succes. Uit het toenmalige kijkonderzoek bleek dat tot 2.960.000 mensen naar de serie keken: zowat driekwart van alle Vlamingen! Met o.a. Luc Philips, Jo De Meyere, Jenny Tanghe, Bob Storm, Dora Van Der Groen, Robert Marcel, Alfons Exelmans en Martha Dewachter.

(Hiernaast: Fons Exelmans, "De Witte" in de serie "Wij, Heren van Zichem").

De televisieserie "Wij, Heren van Zichem" mocht niet "De Witte" heten omdat de rechten van de titel behoren aan de maatschappij die in 1934 de oorspronkelijk vlaams gesproken film "De Witte" produceerde met Jefke Bruyninckx in de hoofdrol.

 

wapenschild zelem

Ernest Claes

Geboren te Zichem op 24 oktober 1885, overleed te Brussel op 2 september 1968 aan een hartkwaal en werd in de abdij van Averbode begraven.

Zevende van negen kinderen, ouders Jozef Claes (overleden 22 februari 1895) en Theresia Lemmens. Beiden van boerenafkomst, woonden in de landbouwwinning en herberg "Het Paviljoen" aan de steenweg naar Averbode.

Studeerde aan de Universiteit van Leuven van 1906 tot 1910, promoveerde in 1912 tot doctor in de wijsbegeerte en letteren.

Huwde in 1912 met Stephanie Vetter (1885-1974).

Brak eerst ten volle door met zijn rakkersroman De Witte (1920). Dit boek werd tot een succesfilm verwerkt in 1934.

Ernest Claes
Doodsprentje Pastoor Munte

Pastoor Munte

De rol in "Wij, Heren van Zichem" werd op zo'n sublieme wijze gespeeld door Luc Philips, dat mensen die Munte nog gekend hadden als kind, zouden zweren dat het de pastoor zelf was die zij op de tv zagen.

Die pastoor Munte, die eigenlijk Dominicus Minten heette, was overigens een man uit de streek. Hij werd op 4 augustus 1830 geboren te Kaggevinne. In 1877 werd hij pastoor te Zichem. In 1882, getroffen door een hartaanval bleef hij in zijn hondekar de zieken en armen bezoeken.

Iedereen dacht dat hij nooit zou vertrekken uit de Zichemse gemeenschap waar hij zo hecht vergroeid was, maar volkomen onverwachts nam hij in augustus 1897 ontslag en verhuisde naar ZELEM waar hij in 1899 stierf.

(Hiernaast: doodsprentje van Dominicus Minten, de echte pastoor Munte).

(http://www.opzenzichems.be/zichem.html)