De Sint-Hubertuskerk te Sint-Huibrechts-Hern

 

13e-eeuwse fresco's in de Sint-Hubertuskerk te Sint-Huibrechts-Hern (Hoeselt).
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

13e-eeuwse fresco's in de Sint-Hubertuskerk te Sint-Huibrechts-Hern (Hoeselt).

De toren en de gotische kerk van Hern werden gebouwd onmiddellijk na 1256, toen Hern zich als quasi zelfstandige parochie had losgemaakt van de moederkerk van Hoeselt.

In 1905 werd het schip van het 13de eeuwse kerkje vervangen door een moderne zaalkerk.

Te dier gelegenheid ontdekte men in het oude koor fresco’s, die de oudste bekende plastische voorstelling inhouden van de Hubertuslegende. Deze fresco’s dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw en kwamen tot stand onder het mecenaat van Jan van Elderen, toenmalig heer van Hern, die later monnik werd en prior van de Abdij van Saint-Hubert. De kerk (zonder de zijbeuken) is sinds 1938 beschermd.