Zelem - Historisch

Wat betreft de geschiedenis van Zelem hebben we het geluk gehad, de hand te kunnen leggen op enkele 19e-eeuwse documenten waarin uitvoerig de geschiedenis van ons dorp en onze streken beschreven staat.

Vermits deze documenten geschreven werden in de 19e eeuw, zijn ze gesteld in een taal die momenteel niet meer zo leesbaar is, temeer omdat de teksten ook nog eens doorspekt zijn met Latijnse teksten (de taal waarin officiële akten ook hier werden opgesteld). Een van de teksten is trouwens in het Frans opgesteld. We hebben er dan ook niet voor gekozen om deze teksten integraal op onze website te plaatsen.

Anderzijds echter, kunnen we ons voorstellen dat sommige lezers van onze website toch geïnteresseerd zijn in deze oude teksten. We hebben er daarom voor geopteerd de teksten op te slaan als pdf-document en hieronder de linken naar deze documenten te zetten

Hieronder vindt u de geschiedenis van Zelem en omstreken verdeeld in tijdvakken:

ons dorp - focus


Welkom in Zelem!

           
banner
luchtfoto zelem
Zelem - Geografisch
Zelem - Historisch
Zelem - Bezienswaardigheden
Home