De landschapswandeling rond de Kluis van Vrijhern

 

De Kluis van Vrijhern (Hoeselt)
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

De Kluis van Vrijhern (Hoeselt).

In de omgeving van Vrijhern ontspringen talrijke bronnen. Kleine beekjes vormen er samen het begin van de Demer. Dit is Vochtig Haspengouw ten voeten uit! In deze grond hebben mensen doorheen de eeuwen gezwoegd en geploeterd. Dat heeft zijn sporen nagelaten. Een uiterst gevarieerd landschap van bronbossen, weilanden en akkers kreeg zijn huidige vorm. De landschapswandeling vertrekt aan de Kluis van Vrijhern, een prachtige lemen woning die je helemaal terugbrengt tot in de 17 eeuw. Wat je vooral moet doen tijdens deze wandeling is genieten van het prachtige landschap met vergezichten om u tegen te zeggen.

In de 17 eeuw vestigde zich in deze omgeving de eerste kluizenaar. Wat later werd gestart met de bouw van de Kluis. De Kluis van Vrijhern bestaat uit een woonhuis en stallingen allen opgetrokken in leem en vakwerk. Het woonhuis was vroeger het kloostergedeelte en schooltje. Vakwerk is een houten gebinte opgevuld met vlechtwerk, waarop leem en stro werden uitgesmeerd. Het enige bakstenen gebouw is de Loretokapel. De kluizenaars leidden hier een hard en zeer sober bestaan. Buiten het gebed stonden zij in voor onderwijs en verzorgden ze de zieken tijdens de epidemieën. De kluizenaars bewoonden de Kluis tot in 1904.

We wandelen door het domein met oude bomen en veel natuur, door de kleine voetpaden komen we aan de Paulushoeve, als je hier ooit komt wandelen moet je zeker eens door het raam kijken, een kamer is volledig ingericht zoals het vroeger was. We wandelen verder en komen in het Natuurgebied Steenbroek. Dit is een vochtig natuurgebied waar talrijke bronnen ontspringen. Het is vroeger gebruikt om steenafval in te storten maar nu is het in ere hersteld. Op de hellingen werd een “Fuctuarium” of museumboomgaard aangelegd met meer dan 50 soorten appel-, peren- en pruimensoorten. Het zijn typische fruitrassen uit de streek die zeker niet verloren mogen gaan. Aan de voet van de hellingen werden een poel gegraven voor de kikkers, salamanders en padden uit de buurt. We wandelen door het natuurgebied en komen in Sint-Huibrechts-Hern een gemeente met vele grote boerderijen. We wandelen het dorp uit en gaan naar Hardelingen, in de Middeleeuwen stond hier een herenhoeve. In de 19 eeuw werd er een kasteel gebouwd, neoclassicistisch geďnspireerd. Het park rond het kasteel werd door de voormalige kasteelheren gebruikt als jachtterrein. Gelukkig, want anders was dit stukje mooie natuur zo goed als zeker omgezet naar landbouwgrond. Om de houtreserve aan te dikken, werden destijds bomen bij geplant. Zo werd het dak van de O.L.Vrouwebasiliek in Tongeren na een brand in 1677 hersteld met hout uit dit bos. De bossen zijn niet toegankelijk maar van op het wandelpad kunnen we genieten van het mooie zicht op enkele monumentale eiken en beuken.

Nu duiken we de Holle weg in, holle wegen zijn typisch voor deze streek. Ze zijn op natuurlijke wijze ontstaan door het schurende werk van naar beneden stromend smelt- en regenwater. Aanvankelijk waren het smalle wegeltjes in het hellingsbos waar bij regenweer het water als kleine riviertjes naar benden stroomt. Hierbij worden stenen en takken weggespoeld en soms halve struiken meegevoerd. Zo word het wegeltje steeds dieper uitgesneden en ontstaat stilaan een echte “holle weg”. Van bij het begin van onze jaartelling moeten die geultjes als voetpaden voor de toen schaarse bevolking hebben gediend. Later deden ze dienst als pad voor karren en wagens. Via de holle weg komen we terug aan het domein van de Kluis van Vrijhern. Een prachtige wandeling in een uitzonderlijk mooie omgeving. Zeker een bezoekje waard.